Naše zápisky z krajov za humnami

Vierka, Peter a Lindula